KIK VAGYUNK?

Az LCF Clubs Hungary (Fun Languages Hungary Nyelvoktató Kft.) az LCF Clubs (UK) Ltd. magyarországi képviseleteként 1993-ban, hazánkban elsők között kezdte meg franchise rendszerben oktatni a 6 hónapostól 14 éves kisgyerekeket idegen nyelvekre.

 

Klubjainkban a három nyelven (angol, francia, spanyol) történő egyedülálló és élményszerű nyelvelsajátítás mellett számos más módon, akár zenés torna vagy színjátszás, nyári táborok és klubrendezvények segítségével is gazdagíthatják a gyerekek nyelvi tudásukat!

 

Professzionális oktatási anyagaink, lelkes és képzett tanáraink segítségével az LCF Clubs-os gyermekek az anyanyelvük elsajátításához hasonló, természetes módon találkoznak az idegen nyelvekkel.

KÜLDETÉSÜNK

Mi, az LCF Clubsban mind azon dolgozunk, hogy minél több kisgyermek megkedvelje az idegen nyelvet.

 

Egyik fő célunk, hogy a gyerekek biztonságot és önbizalmat szerezzenek a nyelv használatában, hogy az idegen nyelv ne csak egy iskolai tantárgy, hanem annál sokkal, de sokkal több legyen számukra!

 

Nálunk a gyerekek megtapasztalhatják, milyen érzés egy klubhoz tartozni. Itt pillanatok alatt válnak az addig ismeretlen kisgyerekekből barátok. És mi teszi őket azzá?

A közös feladatok, a közös sikerélmény, az önfeledt, barátságos és bátorító légkör, ahol nem kell attól félni, szorongani, hogy megfeleljünk a tanári elvárásoknak.

A fő célunk az, hogy a gyerekek jó hangulatban, játékos módon, természetesen ismerkedjenek a nyelvvel, széleskörű szókincsre tegyenek szert és bátran, magabiztosan beszéljenek az adott idegen nyelven.

AMIT ÉRDEMES TUDNI A GYERMEKEK KORAI NYELVOKTATÁSÁRÓL

Szabad-e, érdemes-e és ha igen, hogyan?

Amint megértjük az egészen kisgyerekek „hétköznapi lélektanát”, mindjárt választ kapunk azokra a nyomós, jogos és egyben érdekes kérdésekre is, amelyek e korai időszak idegen nyelv oktatásával és elsajátításával kapcsolatosak.

 

A modern, integráló szemléletű pszichológia és pedagógia egyik legszebb felismerése, hogy a kisgyerekek korának megfelelő eszközökkel és módszerekkel végzett (nyelv)oktatás hatékony, tartós és a személyiséget is fejlesztő sikerélmény lehet.

 

Például az 1-1,5 éves kisgyerek már megérti az első, ismerős tárgyakra, szülői jelzésekre utaló szavakat.

Később, másfél-kétévesen már akár 30-200 szót is ismer, ahogy járása-futása, úgy mondatszerkesztése is önálló, bár gyakran hibás, bizonytalan még.

 

Mire két-hároméves lesz, már többlépéses utasításokat hajt végre, névmásokat és összetett mondatokat használ, mondókákat és dallamokat ismer.

 

E gyors, több területre kiterjedő fejlődés mozzanatai átültethetők a korai nyelvoktatásba azzal az alapvető szemléleti sajátossággal, hogy az e kornak megfelelő eszközök ne váljanak feladat- és teljesítmény-orientált „iskoláztatássá”.

A gyerekek az LCF Kids Club módszerével természetesen és élményszerűen tanulják meg a nyelvet!

 

Így a játék, a dallamok, a mondókák és a mozgás pótolhatatlan segítői az anyanyelv mellett az idegen nyelv elsajátításának is.

 

Így a gyerekek az LCF Kids Clubban játékos, kötetlen, vidám, számos kiegészítővel színesített módszerrel ismerkednek meg az új nyelvvel és kultúrával.

 

Ráadásul az anyanyelvükhöz hasonlóan, szinte észrevétlenül sajátítanak el.

AZ LCF KIDS CLUB MÓDSZERE

Bár az LCF Clubs-ban kizárólag gyermekek nyelvoktatásával foglalkozunk 6 hónapostól 14 éves korig, eltérő életkori sajátosságaiknak megfelelően.

 

A különböző korosztályokat különböző módon, különböző oktatási anyagokból tanítjuk.

 

Azonban módszerünkben mégis van közös pont: a vidám, sokszor játékos, indirekt tanulás.

A kisgyermekkor legfontosabb tevékenysége a játék.

 

A játék fejleszt, felszabadít, nélkülözhetetlen a gyermekek lelki fejlődéséhez, élményeik feldolgozásához.

 

A játék a leghatékonyabb és legeredményesebb módszer az újonnan elsajátított dolgok begyakorlásához.

Éppen ezért az LCF Clubs-ban hasonlóan, mint ahogy a kisgyerek a saját anyanyelvét elsajátítja, mi is játékokon, dalokon, vidám feladatokon keresztül ismertetjük meg őt az angol, a francia, vagy a spanyol nyelvvel.

 

Természetesen a gyerekek életkorának előrehaladtával folyamatosan komolyodnak a feladatok, mégis mindig megmarad a stresszmentes és örömteli tanulás élménye!

AZ LCF KIDS CLUB MÓDSZER LÉNYEGE ÉS ELŐNYEI

Nyelvelsajátítás nyelvtanulás helyett

Az LCF Clubs-ban a gyerekek az anyanyelvükhöz hasonló módon, észrevétlenül, erőfeszítés és formális tanulás nélkül sajátíthatják el az angol, a spanyol vagy a francia nyelvet!

Sikerélményt nyújt

A tanultakat a gyerekek azonnal kipróbálhatják különböző szituációk, játékok segítségével. Ez pozitív visszajelzést, sikerélményt nyújt számukra, ami növeli önbizalmukat. Ugyanezt erősíti még a klubtársak elfogadása, a klubvezető dicsérete, valamint a szeretetteljes légkör és jó hangulat.

Változatos

Mivel a gyerekek ugyanarra a dologra csak korlátozott ideig képesek koncentrálni, ezért nyelvtanfolyamainkat úgy építettük fel, hogy az egyes feladatok (nyugodtabb/mozgalmasabb) folyamatosan váltsák egymást, így is biztosítva a változatosságot és a gyerekek figyelmének a fenntartását.

Folyamatos elmélyítés

A foglalkozásokon többször visszatérünk a már korábban tanultakra; természetesen mindig új és változatos módon – ezzel is segítve a már megtanult dolgok elmélyítését, letisztulását.

HOGYAN TUDOD SEGÍTENI GYERMEKED KÉSŐBBI NYELVTANULÁSÁT?

Alapozd meg már kicsi korban az angolnyelv-tudását, amikor még játszva, élményszerűen sajátíthatja el azt!

Segítem a gyermekemet?

Te is a legjobbat szeretnéd gyermekednek: boldog, ám mégis sikerélményekben gazdag, vidám gyerekkort. Szülőként feladatunk úgy építeni csemetéink jövőjét, hogy ők majd eredményesen megállják helyüket a világban, és mégis lelkükben, érzéseikben, könnyedén vegyék a kihívásokat.

Ehhez sok-sok játék, még több szeretet, és a tanulás kulcsfontosságú szerepet játszanak.

Mi zajlik a gyerekek fejében a korai nyelvtanulás során?

A kisgyerekek rendkívül fogékonyak a világ minden újdonságára. Szinte szívják magukba az információkat. Millió kis tapasztalásuk, életük első 1-3 évében jóval több, mint amennyit felnőttként akár egy évtized alatt megélhetnek.

Agyukban az idegpályák még kialakulóban vannak. Így a nyelvi – anyanyelvi vagy angol nyelvi – fejlesztésük ilyenkor kifejezetten indokolt: hiszen szinte akcentus nélkül képes rögzíteni az agyuk a hallott hangokat. Úgy hallja és tanulja meg az angolt vagy más nyelvet, mint ahogyan az anyanyelvét.
A gyerek néhány hét vagy hónap angol tanulás után már pontosan el fogja tudni különíteni az anyanyelve szavait az idegen nyelvétől még picike csecsemőkorban is.

6 éves kor után, amikorra az idegpályák kifejlődnek, a nyelvoktatás már csak az anyanyelv szűrőjén keresztül tud rögzülni. Ilyenkor már „fordításokban gondolkodunk”, már nem pontosak a hangzások… stb. Persze, ilyenkor is eredményes a nyelvtanulás, de kétségtelen, hogy érdemes akkor elkezdeni, amikor még játszi könnyedséggel megy. 

Hogyan működik a Kids Club módszere?

A gyermekkor nem vész el a nyelvi fejlesztéssel, hanem épp ellenkezőleg: színesedik.
A kicsik ugyanis életkori sajátosságaik figyelembe vételével tanulják a választott idegen nyelvet: mondókák, énekek, versek, játékok, mesék és szituációk segítségével.
Nem fordítja a nyelvet magyarról az idegen nyelvre, hanem megtanulja azt adott helyzetekben úgy alkalmazni, ahogy az szükséges. Épp úgy tanulja meg azt, ahogyan az édesanyjától és édesapjától az anyanyelvét.

Így a gyerek játszva, örömmel és sikerélménnyel teli élménynek éli meg a nyelvtanulást, és egészen biztosan bátran használja is a tanultakat. Az angol pedig az a nyelv, ami kifejezetten sok sikerélményt ad kezdetben.
Közben fejlődik a társas kapcsolatok terén is, megismerkedik egy másik kultúrával, s mindezekkel önbecsülése, kezdeményezőkészsége és bátorsága is megerősítést kap!

Az LCF Clubs nem valódi iskola, ahol elvárások fogadják a gyerekeket. Az LCF Clubs egy vidám nyelvi klub, ahol a kicsik egymással barátkozva, játszva, új élményeken át sajátítják el az angolt vagy egy másik idegen nyelvet.

Mit tapasztal a szülő mindebből?

Eleinte csupán annyit, hogy gyermeked édesen dúdolgat és verselget angol nyelven. Büszkén veszed tudomásul, hogy a kicsi jól is érzi magát közben.

Később pedig, amikor a család külföldön nyaral, megtörténnek az első valódi, élesre töltött sikersztorik:

  •  Gyermeked rendel helyetted az étteremben
  •  Vagy ő kérdezi meg helyetted angolul a hotelben, hogy kaphattok-e még kispárnákat…
  •  Te csak ámulva hallgatod majd, hogy oIyan szavakat tud a kicsi, amiket a megszokott nyelvtanfolyamokon csak haladó szint felett vesznek elő. Mert ezek olyan kifejezések, melyek az ő pici kis életében minden nap jelen vannak.
  •  Gyermeked kiválóan megérteti magát a játszótéren vagy a homokozóban külföldi gyerekek között is.

Talán még Te is tanulhatsz később gyermekedtől!

Kiknek szól a Kids Club nyelvoktatása?

Akár 6 hónapos kortól 14 éves korig minden gyereknek hatékony és élményszerű foglalkozásokat nyújtunk úgy, hogy természetesen életkorukhoz igazítjuk a nyelvtanulás módszertanát és eszközeit.
Heti 1-2 alkalom, alkalmanként pici korban 30-45 perc, kiskamasz korban 90 perc már elegendő a nyelv megalapozásához és a sikerélményekhez.

A klubban kötetlen, mégis derűsen fegyelmezett a légkör, a foglalkozások menete rugalmas, a gyerekek igényeire, életkorára és aktuális hangulatára szabott. Minden alkalommal szerepelnek dalok, játékok és mozgást is igénylő feladatok a “tanultak” között.

Elegendő a heti 1-2 alkalom?!

Az angol nyelv elsajátítása ma már sok hatékony eszközzel is segíthető.

Higgyünk, hiszen hihetünk gyermekünk felfogóképességében és memóriájában! A Kids Club-tagok nagyon szívesen hallgatják a CD-nket, nézegetik, illetve a nagyobbak már olvasgatják a könyveket otthon is, így szórakozás közben, tudat alatt mélyítik el a nyelvismeretet. Sőt! Bár a legtöbb szülő számára talán hihetetlenül hangzik, de a nagyobb gyerekek nálunk szinte kikövetelik maguknak a házi feladatot!

Az otthoni nyelvgyakorlást kiválóan segíti a mai információs társadalmunk gyermekeire szabott internetes játéktárunk a BabelZone – EnglishZone is, amely honlapra otthonról belépve klubtagjaink rengeteg nyelvi játékot találnak. Ez is kiváló módszere szókincsük bővítésének, tudásuk elmélyítésének. Ezen kívül természetesen minden foglalkozásunkat úgy építjük fel, hogy az új anyagrész mellett szerepel a régebbi ismeretek felelevenítése, természetesen változatosan, mindig más formában.

Az LCF Kids Club akkor is hatékony, ha a gyerek máshol is tanulja az angolt!

 

A módszer keverhető más nyelvtanulási módszerrel is!

 

A nyelvtanulás – bárhogyan is tesz szert a gyerek új kifejezésekre, szófordulatokra, – csak színesíti tudását, növeli önbizalmát, gazdagítja kifejezésmódját.

 

Ha gyermeked a Kids Club foglalkozásain is részt vesz, jobban megszereti az iskolai angolórákat is, több sikerélménnyel és bátrabban szerepel azokon is!

 

Próbáljátok ki gyermekeddel együtt a Kids Club foglalkozásait díjmentesen és szerezzetek saját tapasztalatot a sikeres, játékos módszerünkről!

Az oldal sütiket használ, hogy a legjobb élményt nyújtsa. Az Sütik elfogadása gombra kattintva fogadhatja el.